Skab vækst med en 360 graders performance-vurdering af din salgs- og marketingindsats

Der kan være mange gode grunde til, at du bør evaluere din salgs- og marketingindsats.

Måske har du haft succes i lang tid, men pludselig ændrer markedsvilkårene sig, og du får pludselig svært at tilpasse din forretning? Måske bruger du penge på salgs- og markedsføringsaktiviteter, der slet ikke synes at være pengene værd? Eller måske går det fint med at skaffe nye kunder, men omsætningen og indtjeningen vækster ikke tilsvarende?

Du har med andre ord brug for at foretage nogle justeringen af dine igangsværende salgs- og marketingaktiviteter.

Hvad er en
360 graders performance-vurdering?

En 360 graders performance vurdering giver dig indblik i, hvor du bør fokusere virksomhedens ressourcer. Det gælder både i forhold til at effektivisere salgs- og marketingprocesser, men også i forhold til hvad der skal til for at øge salget og dermed vækste.

Normalt vil en 360 graders performance analyse kræve omfattende dataindsamling og en efterfølgende lige så ressourcekrævende analyse af data. En sådan analyse løber typisk op i mere end 250.000 kroner. Det kan være alle pengene værd, især hvis man er en større organisation, hvor der er mange modstridende interesser og meninger.

Men hvad nu, hvis langt mindre også kan gøre det?

Vores pointen er, at hvis du er en mindre eller mellemstor virksomhed, så behøver det måske ikke være så omfattende. Du og dine kollegaer sidder oftest selv med mange af svarene til, hvordan I kan opnå vækst.

Det, I har brug for, er at få stillet de rigtige spørgsmål. Samt få jeres svar struktureret på en måde, så I kan prioritere og handle ud fra dem.

Vi kalder det en ”360 graders performance vurdering” af virksomhedens samlede salgs- og marketingindsats. Vurderingen baseres på, hvad du og dine kollegaer subjektivt mener er vigtigt, hvis jeres virksomhed skal vækste.

Da vurderingen er subjektiv, vil besvarelserne naturligvis variere afhængigt af, hvem der besvarer spørgsmålene. Derfor er det altid en god idé at lave 360 graders performance-vurderingen sammen med ledergruppen og evt. nøglemedarbejdere. Så er I nemlig enige om besvarelserne og dermed også resultatet og nødvendige tiltag.

Hvad indeholder en
360 graders performance-vurdering?

Din virksomheds performance evalueres efter en spørgeguide, der afdækker, hvordan din virksomhed performer inden for 9 hovedområder. Samlet dækker disse 9 hovedområder over alle de salgs- og markedsføringsaktiviteter og investeringer, du kan arbejde med for at opnå størst mulig succes med dit salg. Nogle af områderne handler mere om forberedelse og indsigt, mens andre i højere grad handler om eksekvering.

De 9 hovedområder er:

 1. Markedskendskab og positionering
 2. Strategi og mål
 3. Kundesegmentering og kontaktstrategi
 4. Salgs- og marketingplanlægning
 5. Online profil og tilgængelighed
 6. Kendskab, synlighed og leadgenerering
 7. Salgsoptimering og salgsunderstøttelse
 8. Kundetilfredshed, churn reduktion og kundeloyalitet
 9. Evaluering og ROI-opfølgning

Spørgeguiden kan i princippet både bruges på B2B og B2C, men den er udviklet med henblik på B2B, hvor salg og marketing er langt mere kompleks og diversificeret, end det er inden for B2C.

 • B2B er præget af mange beslutningstagere, lange beslutningsprocesser og ofte komplekse produkter eller services, hvor sælger selv opsøger kunden direkte for at sælge.
 • B2C er derimod præget af følelsesmæssige og ofte irrationelle beslutninger med relativt korte beslutningsprocesser, og salget kommer oftest via marketingaktiviteter, der skaber et behov hos kunden, som derefter selv henvender sig for at købe.

Væksthjulet

På baggrund af besvarelserne i ovenfor beskrevne spørgeguide, er det muligt at tegne et ”væksthjul”. Væksthjulet viser hvor godt din virksomheds salg- og markedsføring i dag på hvert af de 9 hovedområder sammenlignet med, hvordan det vil være ønskeligt, at I performer, hvis I skal skabe vækst.

Bemærk! Afhængigt af om du fx er en B2B- eller B2C-virksomhed, og hvor stor din virksomhed er, samt hvilket marked og branche du opererer i, er hele eller dele af de 9 hovedområder mere eller mindre afgørende i forhold til at opnå succes. Det gælder altså ikke nødvendigvis om at score højt på alle 9 hovedområder.

Performance er scoret på en skala fra 1-10.
1 er lavest og betyder, at du i dag slet ikke gør noget eller gør det på et meget ringe beslutningsgrundlag.
10 er højest og betyder, at du har (eller ønsker at have) viden og kompetencer til at træffe yderst velovervejet beslutninger eller eksekvere 100% området.

 

Gratis light version af vurderingen

Hvis du ikke allerede har prøvet vores gratis online salgs- og marketingtest, så prøv den her – det tager kun 5 min. Testen giver en smagsprøve på, hvor din virksomhed har de største udfordringer lige nu. Og hvor du sandsynligvis bør prioritere din salgs- og marketingressourcer for at skabe vækst.

Gå til gratis online salgs- og marketingtest

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *