Trusler på værdier skaber destruktive samarbejder

Bliver dine følelser nedgjort af andre?

Trusler på personlige værdier skaber destruktive samarbejder. Særligt hvis vi ikke formår at tage denne sårbare dialog professionelt!

  • Oplever du i arbejdslivet, at du nogle gange bliver følelsesmæssigt hårdt ramt?
  • Undrer du dig nogle gange over, at andre tager noget langt tungere end dig?
  • Bliver du forvirret over, hvorfor bølgerne indimellem går højt, selvom emnet er relativt enkelt?
  • Bliver du nedgjort, når du forsøger at tale om de følsomme ting på arbejdet?

Så få styr på dine personlige værdier, så du kan stå stærkt i dig selv i disse situationer!

Hvorfor påvirker andres reaktion og adfærd os så meget?

Når vi er i dialog med andre, kommer vores følelsesmæssige reaktionsmønstre i spil. Uanset om vi taler med medarbejdere, kolleger eller kunder. Det er sådan, vi er ”skruet sammen” os mennesker.

Derfor vil der også være dialoger, emner, tidspunkter og mennesker, som påvirker os kraftigere end andet. Såvel positivt som negativt. Nogen mennesker gør os opløftede og glade. Andre trykker os ned og påvirker os negativt. Når vi tager de negative oplevelser ind, påvirker det vores evne til at se klart. Det forhindrer os i at gøre vores arbejde godt og helhjertet. Værst af alt, så truer det vores fundament.

Som hvad, for eksempel?

Forleden dag talte jeg med en ejerleder, der havde følelsesmæssige konflikter med hans administrerende direktør. Han oplevede, at hver gang han bragte sine frustrationer og bekymringer på banen, tog den administrerende direktør ham ikke alvorligt. Vedkommende kunne ikke forstå, hvorfor han tog sådan på vej af dette – det er jo forretning, ikke et socialkontor.

Oplevelserne havde nu skabt en stor kløft imellem dem. Den største bekymring for ejerlederen var, at han følte sig forkert over behovet for at kunne tale følelser med dem, han arbejde sammen med.

Gennem dialog og øvelser fik vi identificeret, hvorfor det for ejerlederen var så vigtigt at tale om følelser. Vi fandt ind til et essentielt behov for nærhed og åbenhed i arbejdslivet. Dette, i en sådan grad, at når nærhed og åbenhed blev negligeret, så påvirkede det i høj grad trivsel og arbejdsglæde, og i sidste ende resultatet af det daglige arbejde. Disse værdier bør han aldrig gå på kompromis med og derfor også være meget opmærksom på at efterlever dagligt.

For denne ejerleder, er de personlige værdier om nærhed og åbenhed enormt vigtige, for at kunne leve en passioneret hverdag. Mens disse værdier tydeligvis ikke er særlig vigtige for den adm. direktør.

Det er tydeligt i denne historie, at der er to værdier, der er mere vigtige for den ene part, frem for den anden. Og spurgte vi den administrerende direktør, kunne vi nok komme frem til lignende oplevelser på baggrund af andre værdier.

Det er så vigtigt at arbejde individuelt med dit eget værdisæt og sætte det i relief til arbejdslivet. Og herefter arbejde med, hvordan de sårbare situationer tages op til dialog, på en professionel og konstruktiv måde.

Jamen, vi er på arbejde! – hvorfor så alt det med følelser?

Vi er mennesker, der har brug for at føle et tilhørsforhold. Hvad enten det er i privatlivet eller arbejdslivet, skal vi arbejde og vedligeholde vores relationer. Vi har også hver især et personligt værdisæt som er unikt. Et værdisæt der bevidst eller ubevidst påvirker vores måde at navigere i livet og arbejdslivet på. Når to personer er i samspil, hvor værdierne er forskellige, vil det påvirke de følelsesmæssige reaktionsmønstre. Det vil i alle regi betyde, at vi skal kunne tage en dialog om det følelsesmæssige også. Igen, det er sådan vi er skruet sammen som mennesker. Vi skal blot oparbejde en konstruktiv og professionel måde at tale om værdier på, så vi undgår at lege små psykologer derude. Således forbliver det følelsesmæssigt på et professionelt plan.

Kan vi ikke bare snakke, uden at tale værdier?

Dine værdier er fundamentet for måden, du navigerer i verden på. Værdier er samtidig med til at gøre det følelsesmæssige mere konkret og håndterbart. Det gør det også nemmere at italesætte i arbejdslivet.

Hvad har dine personlige værdier med dit arbejde at gøre?

Du bør til enhver tid kunne se sammenhængen mellem din rolle arbejdslivet og dine personlige værdier. Det kan du først, når du har identificeret dine egne. Samtidig bør du arbejde aktivt på at udleve dine værdier og stå ved dem, når du oplever de bliver truet. Altså vælge og fravælge ud fra dine værdier.

Og endnu bedre er det, at virksomhedens værdisæt hænger sammen med dine egne. Også selvom det ikke er din virksomhed, og du ’bare’ er ansat. Enhver virksomhed, der har en strategi, bør have et værdisæt som fundament for den virksomhedskultur, der får strategien til at leve. Disse værdier og denne kultur bør alt andet lige, passe til dig. Den ambitiøse virksomhed rekrutterer medarbejdere på baggrund af deres værdier. For herigennem får det enkelte menneske den bedst mulige hverdag. Du lever et passioneret arbejdsliv, og qua heraf leverer du bedre resultater for virksomheden. Du kommer med andre ord til at føle dig som en succes.

Så hvordan kommer du i gang med dit personlige værdiarbejde?

Det første du bør arbejde med, hvis du ønsker at opleve tilfredshed og succes, er dine personlige værdier. Næste gang du bliver ramt, så brug lidt tid på at reflektere over, hvorfor det gjorde så ondt.

Identificer dine personlige værdier og find dine tre vigtigste personlige værdier. Eksempelvis ved at stille dig selv disse spørgsmål:

  • Hvad definerer en fremragende leder (eller hvad din rolle er)
  • Hvad der er vigtigt for dig i din rolle i hverdagen, som du har oplevet en trussel mod.
  • Hvis du havde en hverdag, hvor disse vigtige elementer blev truet dagligt, hvordan ville du så have det?
  • Hvis du havde en hverdag, hvor disse elementer altid blev mødt og efterlevet, hvordan ville du så have det?

Dernæst kan du arbejde med metoder og måder, hvorpå du i dialogen og relationen med andre kan leve efter disse værdier. Og du skal samtidig øve dig i at forsvare dine værdier, uden at du bliver den der negligerer andres værdier, blot fordi de ikke er de samme som dine.

Har du brug for coaching eller rådgivning på en situation så ring +45 31 701 208. Ønsker du at finde ind til dit værdisæt og din indre passionskilde, så du kan du se dette gratis webinar.

…Næste blog handler om, hvordan de to parter kommer videre, og opbygger et godt samarbejde, selvom individuelle kerneværdier er forskellige.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *