Det er umuligt at transformere en virksomhed, uden også at transformere de mennesker der er i den!

Der kan være to årsager til, at du som leder drømmer om en transformation.

  1. Fordi det er et moderne udtryk og alle bruger. (Det nye ‘disruption’)
  2. Fordi du kan se at markedet, organisationen og du selv kalder på noget nyt. Du er ikke helt klar over hvad det præcis er der er behov, men du tror på/føler, at der er et større uforløst potentiale. Ligesom sommerfugle-larven, der lever lykkeligt uvidende indtil den dag den får en trang til at forpuppe sig, uden at vide hvad det fører til, for herefter at transformere sig til en elegant og smuk sommerfugl.

En transformation er en forandring, der er så stor og omfattende, at det endelige slutresultat er ukendt og upræcist. 

Hvis du vil transformere virksomheden, må du først og fremmest starte med dig selv og de mennesker der er i organisationen – ellers er det bare en forandring.

De elementer vi ser som særligt vigtige og afgørende for at lykkes med transformation er, at:

  • Der er en ‘kraft’ det trækker i en anden retning end hidtil (fx Corona, Verdensmålene, forhøjet stress tal i organisationen, globale trends).
  • Du skal være parat og villig til at give slip på det, der står i vejen for processen.
  • Du skal bruge din mavefornemmelse som kompas, snarere end din bevidsthed og tal. Under en transformationen vil de fleste opleve en periode med stilstand eller måske endda tilbagegang.
  • Du skal have tillid til processen og gennemføre den. Før der kan du forvente at se resultatet. Tænk hvis sommerfuglelarven droppede processen i puppen – så ville den blot dø.

Vi oplever, at mange taler om transformation, men at de ofte mangler modet der skal til at gøre det, der skal til for at lade transformationen tage fart. Mange gange fordi de mangler noget at navigere ud fra.

Ved dagligt at stille dig selv disse spørgsmål får du modet og viljen til at holder fast:

  • Hvad skal du give slip på, som hindrer transformationen? (Egne begrænsninger, eks. frygt, vaner, tryghedsmani/plejer)
  • Hvilke ting tjener ikke længere virksomheden og dig? (produkt, proces, kultur eller lign.)
  • Hvilke idéer og tanker kommer frem, som du med dit ego negligerer? (Innovative idéer man undervurderer/forkaster potentialet i)

Sidst og ikke mindst skal du holde fast i troen på og tilliden til, at transformationen er det rigtige for dig og virksomheden.

Ergo, vil du transformere virksomheden til nye dimensioner, må du først og fremmest transformere dig selv som leder!
#TransformerendeLederskab #TransformerendeVækst

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *