Succes med samarbejde og feedback kultur

Samarbejdsproblemer og dårlig feedback kultur skaber silotænkning. Samrbejdsproblemer og dårlig feedback kultur er kraftige indikatorer på, at der bør arbejdes med jeres virksomhedskultur og gruppedynamik.

Er der for meget brok?

Brug for at synliggøre værdierne gennem adfærdsændringer?

Oplever du dårlig feedback kultur?