Har du styr på alle dine hatte som leder?

En lederrolle indebærer ikke blot at være den, der sikrer driften og fokuserer på tal og KPI’er, afholde de nødvendige samtaler og de obligatoriske møder.

Ledelse er også at motivere, inspirere, udvikle og hjælpe organisationen gennem de udfordringer, der melder sig i hverdagen, i krisetider og på forandringsrejser.

Alt for mange ledere bruger alt for meget tid på drift og administration, i stedet for at fokusere på medarbejderudvikling og bløde værdier. Ofte fordi de har svært ved eller mangler de nødvendige redskaber til at arbejde med udvikling af andre mennesker. Jeg husker det tydeligt fra mine år som leder, hvor ønsket og planen for udvikling, blev nødt til at blive nedprioriteret til fordel for bl.a. projekt-, drift og budgetmøder.

Det går altså ikke i min optik. Og slet ikke i krisetider og under forandringer!

“Mennesker følger ikke KPI’er, strategier, trusler og skarpe udmeldinger.

Mennesker følger mennesker!”

Signe Orlandi Langgaard

Det kræver, at du som leder udviser empati, bruger din intuition aktivt og handler indfølende, for at få alle med.

Derfor er forandringsledelse rigtig svært at arbejde med.

Særligt under forandringer og kriser, bliver det virkelig synligt, om du som leder husker alle dine forskellige hatte, og med dit personlige lederskab mestrer dem på elegant vis.

Hvis du savner effekt, engagement og fremdrift hos dine medarbejdere, er det et tegn på, at én eller flere af hattene er røget på loftet.

Her er de “roller”, du skal være opmærksom på som leder:

Som leder har vi mange roller. Hver rolle kræver specifikke sociale og ledelsesmæssige kompetencer. Jeg kalder de forskellige roller/hatte:

  • Recruiteren – evnen til at identificere der perfekte match og forholde sig mest mulig objektiv i samtalen. Så du undgår, at en “forelskelse” i en kandidat, gør dig blind for faldgruber ved kandidaten.
  • Traineren – evnen til, med tålmodighed, at lære fra sig på medarbejderens præmisser. Spotte talenter og faldgruber hos en given medarbejder.
  • Coachen – evnen til at inspirere, udvikle, udfordre og transformere medarbejderne. Og evnen til at spotte hvilken rolle, den enkelte medarbejder har brug for i en given situation.
  • Motivatoren – evnen til at skabe en god stemning, klar retning og sund kultur
  • Manageren – evnen til at lede, fordele og følge op på KPI’er, drift mv. Samt uddelegere ansvar og opgaver.
  • Demanderen – evnen til at være konsekvent og følge op på resultater, adfærd og mestre den nødvendige samtale.

Måske kan du allerede her genkende, at du er stærk i nogle af rollerne, mens andre halter lidt. Det er tæt på umuligt at være lige stærk i alle rollerne. Med fokus og træning kan du sagtens udvikle dig på de områder, hvor du er mindre stærk.

Du kan ikke nøjes med at outsource rollerne.

Selvom visse af ovenstående roller supporteres af en teamleder, senior medarbejder eller andre afdelinger i organisationen, er det stadig essentielt, at du mestrer alle roller og udfører actions i hver rolle.

Når det handler om forandringsledelse er der dog særligt brug for trainer-, coach-, og motivator rollen. Og kompetencerne i forbindelse med disse roller har særligt brug for at blive holdt ved lige, udfordret og udviklet, gennem inspiration, lederskab, samt personlig og ledelsesmæssig udvikling.

Paradoksalt nok lægger de fleste ledere meget tid og mange ressourcer i manager- og demander rollen, for at sikre at driften spiller og bundlinjen er positiv. Mens medarbejderne oftest efterspørger og savner de tiltag, der falder inden for trainer-, coach-, og motivator rollen. Det er win win at dygtiggøre sig og bruge ressourcer på de efterspurgte tiltag. For de er samtidig med til at skabe øget performance, bedre kvalitet og således mulige at måle på KPI’er og bundlinje. Så husk dine hatte!

Ja det er godt. Hvordan skal du da nå alt det, når driften også skal køre?

Jeg forstår godt, at det er mange ting at forholde sig til. Jeg ved alt om hvor travl hverdagen er for en operationel mellemleder. Rom blev ikke bygget på en dag. Så det vigtigste er at starte rejsen.

Det vigtigste element for at lykkes med rejsen, uden at knække halsen er, at

  1. Få frigivet kapacitet til dig selv som leder! Først og fremmest mental kapacitet, så du opnår følelsen af overskud, genfinder din power og passion. For det er først her, du kan navigere bevidst med din indre passionskilde som kompas. Og det er først her, du kan tage ny læring ind og implementere det med succes. Og sidst men ikke mindst er det først her du kan være mere nærværende og autentisk som leder og menneske.
  2. Dertil handler det om at lære redskaber, der kan understøtte din eksisterende hverdag og arbejdsrytme. Jeg tror på, at et værktøj først bliver kraftfuldt, når det kan anvendes i den eksisterende daglige rytme og derfra ændre verden. Så slår vi to fluer med ét smæk ;0)
  3. Slutteligt handler det om at holde fast i din nye lederstil.

Resultatet bliver ikke alene en vedvarende følelse af overskud, passion og power. Resultatet bliver også mere tid, da mange små brande fuldstændig undgås qua dit nærvær og transformerende lederskab.

Det er svært for alle at styre en sådan forandring på egen hånd. Det er derfor en god investering for dig selv, dit team og dine KPI’er, at du husker at udvikle og bruge dig selv inden for trainer-, coach-, og motivator rollen. Særligt hvis du står midt i eller over for en forandring i virksomheden.

Lige nu, så undersøg hvor du oplever, du selv er stærk i relation til ovennævnte hatte. Sæt dig et mål for, hvor du ønsker at styrke din lederstil.

Vil du gerne have, at dine medarbejdere følger dig, så start med at give dig selv en vitaminindsprøjtning, med dette gratis webinar

Mange transformerende hilsner fra

Signe