MBTI | Persontyper | Social Intelligens

MBTI – Persontyper og social intelligens

Mennesker er forskellige og vores adfærd fortæller os hvem vi er og hvordan vi har det.
Hvad enten vi interagerer med kunder, kolleger eller samarbejdspartnere er MBTI et godt og sjovt afsæt til personlig udvikling, menneskelig forståelse og social intelligens.

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI®) er en personlighedstest, der ud fra psykometriske redskaber og dybdepsykologi, afkoder dine medfødte præferencer og dermed dine ubevidste og intuitive handlemønstre i livet.

Mange tusinde mennesker verden over har med Myers-Briggs Type Indikator (MBTI®) opnået øget indsigt og forståelse for både deres egen og andre menneskers adfærd. MBTI® testen kan være et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser, både i forhold til individuel udvikling som medarbejderudvikling og lederudvikling, men også i forhold til gruppeudvikling. MBTI testen giver en forståelse for hvorfor vi som mennesker reagerer forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres.

Denne selvindsigt og medfølgende rummelighed, er et godt bidrag i en transformation.

Vigtigst af alt er, at testen ikke bør stå alene, men være et redskab eller afsæt til en ønsket udvikling. Kontakt os derfor endelig for at finde ud af om MBTI er det rette afsæt for dig og din situation.

HVAD HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL?

MBTI OG TRANSFORMERENDE LEDERSKAB

Med afsæt i din MBTI profil arbejder vi målrettet sammen om at transformere dit lederskab. Det kan være afklaring, dit livsmål eller ønsket om at stå stærkere i dig selv arbejdsmæssig og som menneske. MBTI kan give dig mange aha oplevelser omkring dig selv, dine udfordringer og talenter.

MBTI OG TRANSFORMERENDE SALG

Med afsæt i din egen MBTI og/el. hele teamets, arbejder vi praktisk og casebaseret med at styrke den personlige interaktion med kunder, hvad enten det er service-, salg-, projektleder- eller support funktioner, er evnen til at kommunikere og skabe relationer essentiel for succesen.

MBTI OG TRANSFORMERENDE ORGANISATION

Med din personlige MBTI og/el. teamets profiler, kortlægger vi de ledelsesmæssige samt organisatoriske styrker og svagheder der eksisterer i organisationen, og sætter det i relief til den aktuelle strategi.