LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING

Ledelsen i en virksomhed er uden tvivl afgørende for at opnå positive resultater. Undersøgelser viser fx, at der er en klar sammenhæng mellem en virksomheds økonomiske resultater og hvordan toplederen klarer sig – også privat. Er der sygdom, skilsmisse eller dødsfald i direktørens familie, viser undersøgelser, at det kan ses direkte på bundlinjen.

Inden for forandringsledelse er det desuden velkendt, at mellemlederne, der er det direkte led til medarbejderne, har meget stor indflydelse på, om virksomheden lykkes med at implementere de nødvendige forandringer og skabe resultater. Det samme gælder inden for salgsledelse. Undersøgelser fra USA har blandt andet vist, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvordan salgslederen performer og hvordan resten af teamet performer.

Er du og dine ledere klædt godt nok på? Ellers har I brug for inspiration og værktøjer til at blive endnu bedre ledere?

HVAD HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL?

PERSONALELEDELSE

FORANDRINGSLEDELSE

SALGSLEDELSE