Online kursus:

Agil marketing -
planlægning, eksekvering
og værktøjer

Brug for inspiration til effektiv B2B marketingplanlægning?

Savner konkrete skabeloner og værktøjer at arbejde med?

Svært at prioritere de mange ønsker til salg- og marketingaktiviteter?

Behov for at synliggøre sammenhæng mellem marketingindsats og forretningsmål?

Online kursus:

Agil marketing – planlægning, eksekvering og værktøjer

Brug for inspiration til effektiv B2B marketingplanlægning?

Savner konkrete skabeloner og værktøjer at arbejde med?

Svært at prioritere de mange ønsker til salg- og marketingaktiviteter?

Behov for at synliggøre sammenhæng mellem marketingindsats og forretningsmål?

Kursusindhold

Online kurset i Agil marketingplanlægning består af:

 • Online kurset er opbygget af i alt 7 moduler, som du kan tage når det passer dig
 • Hvert modul består af 1-5 videolektioner, hvor vi gennemgår metoder og værktøjer
 • Sammen med hvert modul kan du downloade skabeloner, som du kan lave til dine egne

Kursusudbytte

Benefits ved at lære at arbejde med agil marketingplanlægning er:

 • Bedre resultater
 • Større mulighed for at give saglig sparring til topledelsen
 • Nemmere ved at prioritere når der er flere opgaver end der er tid og penge
 • Mere viden og indsigt i din markedsførings påvirkning på både forretning og kunder
 • Mere overblik i en hektisk hverdag

Det lærer du

På online kurset i agil marketingplanlægning lærer du, at:

 • Sikre sammenhæng mellem dine marketingplan og virksomhedens overordnede strategi og forretningsplan
 • Definere relevante marketingmål, der skaber motivation frem for irritation og frustration
 • Udvælge de rette marketingaktiviteter og hurtigt få indsigt i, om de enkelte aktiviteter virker
 • Blive i stand til at lave en realistisk vurdering af resurser
 • Lave en marketingplan, der er nem at holde opdateret og arbejde agilt med i en hverdag, hvor der konstant kommer ny viden og behov for omprioriteringer

Hvem er kurset relevant for

Online kurset er lavet til dig, der enten er:

 • Marketingansvarlig i en større B2B virksomhed med flere medarbejdere under dig, og som savner værktøjer eller inspiration fra cases til, hvordan du kan opnå større agilitet og effektiv prioritering af ressourcer.
 • Marketingansvarlig i en mindre B2B virksomhed eller sidder med ansvar for et specifikt område inden for markedsføring, og som har brug for konkrete redskaber til, hvordan du bliver bedre til at sikre sammenhæng mellem dine aktiviteter og den øvrige forretning, herunder bedre til at synliggøre og prioritere dine aktiviteter.

Hvorfor primært relevant for B2B?

Marketing handler om at skabe salg gennem en positiv påvirkning af beslutningstagere i købsprocessen, dvs. før, under og efter køb af et produkt eller ydelse.

På mange områder er det de samme kanaler, der bruges i B2C, B2B og B2G marketing, så derfor vil mange at principperne og værktøjere i den agile marketingplanlægning kunne bruges inden for alle områder. Der hvor den store forskel ligger er oftest i, hvordan beslutningsprocessen (og kunderejsen) ser ud.

For eksempel er den interne kompleksitet i marketingplanlægningen ofte påvirket af langt flere influenter i B2B end den er i B2C. Det betyder bl.a. at det langt sværere at måle effekten af de enkelte marketingaktiviteter, fordi det ikke er entydigt, hvor salget kommer fra og hvad der virker bedst. Der er også ofte mange forskellige interne interessenter (fx forskellige salgsteams), der alle kæmper om de samme resurser. For B2G er udfordringen en helt anden, fordi beslutningsprocesser ofte er underlagt offentlige regler omkring indkøb via fx offentlige udbud.

Hvad er agil marketing

Hvad er Agil marketing?

Agil marketing er en metode og en række værktøjer til at arbejde agilt med planlægning, eksekvering og optimering af dine marketingindsatser.

Målet med den agile marketingplan er at imødekomme, at det er umuligt at planlægge hverken hele eller halve år frem i tiden uden jævnligt at skulle omprioritere for at sikre hurtig handling samt udnyttelse af nyopståede muligheder.

Som marketingansvarlig er vi afhængige af en lang række interne og eksterne faktorer (reducering af budgetter, nye konkurrenter eller markedsvilkår, nye marketingmuligheder, ændrede algoritmer etc.) som gør, at vi er nødt til at ændre planerne løbende.

Udfordringen er at bevare overblikket og hele tiden bevare fokus på at prioritere det, der giver mest værdi for kunderne og forretningen. Det er det overblik og den fleksibiltet, som den agile marketingplan kan give dig.

Der findes forskellige metoder, hvoraf de fleste er målrettet meget store organisation, hvor der er mange involverede i de enkelte marketingaktiviteter. Disse metoder er derfor irrelevante for de fleste danske virksomheder.

De værktøjer og metoder, som jeg gennemgår i online kurset her, er nogle, som jeg enten selv har udviklet eller forfinet gennem årene. Fokus har været på at skabe nogle arbejderedskaber og -processer, som er nemme at arbejde med i en travl hverdag i også mindre og mellemstore virksomheder.

Det siger vores kunder

“Kurset er både praktisk hands-on og output orienteret. Bl.a. fik jeg masser af praktiske eksempler på en markedsføringsplan, krydret med Malenes egne erfaringer, og det virker rigtig godt. Jeg fik desuden konkrete eksempler på, hvilke metoder og overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med kanalvalg, mål-fastsættelse resultatopfølgning og rapportering til topledelsen.”

Husk at investere i kompetenceudvikling – det gavner både dig og virksomheden 🙂

Om Malene

Jeg har arbejdet med markedsføring, branding og strategiudvikling i mere end 20 år, blandt andet som marketingansvarlig i Telenor og medievirksomheden Eniro.

Gennem årene har jeg opbygget metoder og værktøjer til at arbejde målrettet og strukturet med marketing.

Målet er naturligvis at øget salg og indtjening for virksomheden. Udfordringen er, at der altid er flere ideer og opgaver, end der er tid og penge til at eksekvere på.

Metoder og værktøjer til agil marketingplanlægning er fantastisk til at til hele tiden at have overblik og kunne prioritere rigtigt.