STRATEGIUDVIKLING

Strategiudvikling handler om at lægge den mest effektive plan for, hvordan du når i mål med din vision og mission. Det vil sige en handlingsplan for hvilke nøgleindsatser, der skal sikre, at du opnår nogle konkrete resultater, som du mener, kan bringe dig nærmere dit mål.

En strategi lægges som regel for en periode 3-5 år frem i tiden. Men den skal som regel revideres min. en gang om året. Dels fordi vi befinder os i en omskiftelig verden, som vi ikke selv har fuldstændig kontrol over, dels fordi strategien er lavet ud fra nogle hypoteser om, hvad vi tror, der skal til for at bringe os nærmere vores mål. Vi er derfor nødt til med jævne mellemrum at evaluere om vores strategi er virker efter hensigten.

Metoder

Der findes en række metoder og modeller for strategiudvikling. Hvilken metode eller model, der passer bedst til din virksomhed anhænger af en lang række variable, blandt andet din vision og mission, men også din virksomhedssituation, dine erfaringer, din branche, din størrelse, dine ressourcer, dine kompetencer, dine produkter etc.

Når man arbejder med strategiudviklling bruges ofte analogien til, når du skal bygge et hus. Du har behov for et stærkt fundament og en arkitekttegning til, hvordan huset skal se ud, før du begynder at bygge huset.

Faldgrupper

Hverken for meget eller for lidt. Har du ingen strategi, risikerer du i bedste fald ikke at komme nogen vegne og i værste fald at ende et helt andet sted, end det du ønskede. Bruger du for meget tid på at strategiudvikle og glemmer at eksekvere, så kommer du heller ingen vegne. Kunsten er altså at bruge præcis den tid og de ressourcer, du behøver, for at udvikle den mest effektive strategi.

Det siges at hele 70% af alle strategier aldrig bliver en succes – ikke fordi strategien har været dårlig – men primært fordi man aldrig lykkes med at implementere strategien ordentligt. Læs mere om strategiimplementering her.

Få hjælp til at strategiudvikling

– hverken mere eller mindre end du har brug for –

præcis den strategi du har brug for for at opnå succes.

Book et uforpligtende møde med os.

[contact-form-7 id=”1069″ title=”Kontakt house2succeed”]