Vores påstand er, at forandringer kommer udefra, mens ægte transformation sker indefra. Forandring kan være nødvendig, fordi markedet har ændret sig, så de hidtil gode cash cows, ikke sælges længere, og der er behov for tilpasninger. Transformation derimod er større og mere gennemgribende, og langt mere bæredygtigt.

Hvordan opdager man, at en transformation står for døren? Som menneske kan det i starten føles som om noget bare trænger til at være anderledes. Noget presser på for at komme frem i lyset. Uanset om det er et menneske eller en hel organisation eller virksomhed, manifesteres det ofte som manglende passion, dårlig kultur og faldende resultater.

Hvad skal du være OBS på? Når behovet for en transformation opstår, er det aldrig nok at tænke og analysere sig til en løsning. Desværre er det alligevel oftest det mange virksomheder gør – med dertil hørende udeblivende succes.

Hvor skal du starte? Transformationen bærer det smukkeste resultat ved at du slipper frygt, normer og bekymringer, og i stedet erstatte dem med nysgerrighed, positivitet og lyst. Ved at tro på at der er noget godt i gang, også selvom det endnu ikke er synligt. Ved at vælge tiltag, indsatser og produktudvikling ud fra lyst og en indre tro på, at det bliver godt og sjovt. Lysten til at udvikle og arbejde med forandringerne eller lysten til at løse/afhjælpe et givent problem for markedet. I stedet for at tage udgangspunkt i, hvad I kan score kassen på.

Ligesom ethvert menneske kender sig selv bedst, kender også organisationer sig selv bedst, og det er i det indre svaret ligger. Forleden viste Børsen en artikel om en CEO, der netop har lykkes med at ‘vende skuden’ ved at lytte indadtil. Lyt til organisationen; hvad er der nysgerrighed omkring, hvad vil øge glæden, og hvad vil kunderne blive ekstra glade for.

Din organisation kender markedet bedre end en CEO og bestyrelse, for de er i kontakt med kunderne hver eneste dag. Involver dem i transformationen. Afhold eksempelvis en workshop i scenarie forskning. En af de få rigtig dygtige eksperter i landet er @Lars Thunøe.

Hvad er next step? Når lysten og glæden har defineret, hvor og hvad I skal fokusere fokus på, kan I gå i gang med at analysere og udtænke en plan til, hvordan I realiserer jeres mål om transformation.

Qua du har involveret organisationen, vil ethvert behov for udvikling og transformation glide bedre. Passionen, ejerskabet og glæden vil vende tilbage – sammen med succesen.

Hvad kræver det så personligt af dig, for at lykkes med denne proces?

  1. Mod til at gøre tingene anderledes
  2. Tillid til processen
  3. Tålmodighed, så du ikke stopper processen undervejs og havner tilbage ved start.

Det er klart, at denne øvelse er sværere jo større virksomheden er, jo flere ejere og jo mere konservativ en bestyrelse, du arbejder sammen med. Ikke desto mindre kan det lykkes.

Så Transformerende Vækst er at lykkes med transformationer ved at balancere det hårde og det bløde, analysen og kreativiteten, det faglige og intuitive, yin og yang. Dette er en metodik vi i house2succeed tror på er fremtiden, for verden kalder på denne organiske transformation, en større balancering mellem det hårde og det bløde.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at du som leder står stærkt og navigerer ud fra din indre passionskilde. Derved brænder dine budskaber bedre igennem, hvad enten det er opadtil mod bestyrelse eller nedad i organisationen. Af virksomheder der har stor succes med netop denne balance er Freetrailer, TimeXtender, Aros Kurser, PJ Diesel, Thürmer Tools.