Intuitiv
Salg og Service

Savner du synlige og powerfulde resultater hos medarbejderne?

Er kundeoplevelsen for svingende?

Er det svært at få kundeservice eller -support til at mersælge?

Savner du passion, fællesskab og engagement i teamet?

Passioneret salg og service

Intuitiv salg og service

Savner du synlige og powerfulde resultater hos medarbejderne?

Er kundeoplevelsen for svingende?

Er det svært at få kundeservice eller -support til at mersælge?

Savner du passion, fællesskab og engagement i teamet?

Hvorfor intuitiv salg og service?

Fordi 98% af alt salg er baseret på følelser.

Fordi 80% af alle klager har rod i oplevelsen – følelsen af ikke at blive set, hørt og forstået.

Det er derfor essentielt at alle kundevendte ledere og medarbejdere mestrer de følelsesmæssige aspekter af kunderelationen, i balance med fortsat høj faglighed. Dette gælder ligeledes internt i gruppedynamikken og samspillet på tværs af organisationen.

Udfordringen for mange kundevendte medarbejdere er, at de enten agerer ens, som små robotter efter et script, eller agerer på egne overbevisninger i stedet for efter fælles retningslinjer. Derved tilsidesætter de deres eget unikke og autentiske salgs- og servicetalent i dialogen med kunden.

Derved udebliver resultaterne også, fordi kunderne ikke føler sig set og hørt. Medarbejderen trives heller ikke, fordi vedkommende føler sig utilstrækkelig og sårbar. Det sker i særdeleshed, når salg, proaktivitet og servicebevidsthed skal integreres hos specialister og videnstunge fagfolk.

Salg og service er ikke afdelinger, der er fysisk afgrænset. Det er et mindset der bør gennemsyre hele organisationen. Ligesom salg og service aldrig kan skilles ad, men hænger uløseligt sammen i kundeoplevelsen og -relationen. Det er en fælles passion om at lykkes for og med kunden.

Hvad er INTUITIV SALG OG SERVICE?

INTUITIV SALG OG SERVICE er et kommunikativt fundament til at salg og service bliver en naturlig og nærværende del af relationen med kunden, uanset hvor i organisationen kunden har dialogen.

Det kraftfulde ved dette er, at udviklingen kombinerer traditionel salgsstyring, service- og salgspsykologi, med individets egen unikke og intuitive autenticitet og drivkraft, så enhver dialog bliver autentisk, nærværende og relationsstyrkende, hvilket sikrer en fremragende og autentisk kundeoplevelse og et højt serviceniveau.

Vi lærer medarbejderne at:

Medarbejdermotivation

Styre samtaler.

Rådgive og mersælge.

Konflikt behandle og -forebygge.

Påvirke andres førstehåndsindtryk.

Styrke personlig power i dialogen med kunder og kollegaer.

Agere mere proaktivt og nærværende, uden at miste sig selv.

Blive en bedre kollega, særligt til feedback og sparring.

Resultatet er forandret adfærd, motivation og passion i arbejdet med kommunikation i enhver kundedialog. Dermed øget salg og større ejerskab i relationen til kunder.

 

Rådgivning - salg - service
Teamwork og succes

Det siger vores kunder

“I relation til People Skills, og coaching af sælgere – både inbound og outbounder hun second to none. Hvis jeg var dig, ville jeg se om jeg kunne finde en plads til træning af Signe”.

Vi har lært at sælge i kundecenteret. Signe har gjort det meget lettere for os at tage denne dialog med den potentielle kunde. Signe er passioneret og indeholder en stor viden omkring kundedialogen og det gode salg.

Signe er en en’er. Hun har en fuldstændig umættelige trang til at gøre alt godt for dig. Hun gør dette ved at lytte, spørge lidt, lytte igen, spørge lidt mere og lytte med alle sanser rettet mod dig. Denne “gave” er sjælden, men Signe mestrer den til fulde. Jeg kan derfor anbefale alle at “opleve” Signe samt hendes fantastiske energi og positive udstråling.

Signe viste vejen i bestræbelserne på at yde god service og afdække kundens reelle behov. Gennem træning og coaching har Signe skabt et solidt fundament for salg i en servicefunktion.

start transformationen med e-learning

Effektiv e-learning til ledere af kundevendte medarbejdere og de kundevendte medarbejdere selv.
E-learningen, som foregår over nogle moduler, med lektioner af en varighed på 7 til max 15 minutter, kan tilpasses en travl hverdag og gennemføres i eget tempo og uagtet hvor den enkelte arbejder fra.

Sådan arbejder vi

Vi kan både fungere som inspirator og katalysator gennem foredrag og workshops, eller som periodisk forandringsleder, på medlyt eller “Train the Trainer” i virksomheden.
Vi kender til virkelighedens udfordringer! Vi har selv siddet i rollerne sælger, kundeservice, leder, marketeer og strateg, vores værktøjer er derfor altid tilpasset virkeligheden.

Vi hjælper vores kunder med:

  • Passion, engagement, personlig udvikling og fællesskab i arbejdet med kunderelationer
  • Øget salg og kundetilfredshed
  • Ensrettet og stadig autentisk kundeoplevelse
  • Identifikation af det unikke salgs- og service image
  • MBTI Persontype og kundekontakt kan inddrages

Kontakt os

Vi hører hjertens gerne fra dig.

Ring til os eller send en besked via nedenstående formular.